Hiba
  • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character

Kedves Szül?k!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy július 2-ig itt vagyok én is  a szokásos hivatali id?ben. Július 3-tól vagyok szabadságon, ezt követ?en az iskolavezetés részér?l a mellékelt ügyeleti rend szerint lehet elérni minket. Ha a vezet?ket nem érint? ügyet szeretnének intézni, azt  Pintér Tamásné iskolatitkárnál is megtehetik, de célszer? ?t el?ször felhívni a 88-472-781-es telefonszámon, mert ? is kiveszi valamikor a szabadságát.
?Még egyszer nagyon szép nyarat kívánok mindenkinek?, s ezúton is köszönöm segít?kész és kedves hozzáállásukat!alt

 

A 2015/2016. tanévben a tanítási év els? tanítási napja 2015. szeptember 1.(kedd) és utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda).

A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint m?köd? középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.

Az ?szi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet el?tti utolsó tanítási nap 2015. október 22.(csütörtök), a szünet utáni els? tanítási nap 2015. november 2. (hétf?).

téli szünet 2015. december 21-t?l 2015. december 31-ig tart. A szünet el?tti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni els? tanítási nap 2016. január 4. (hétf?).

A tavaszi szünet 2016. március 24-t?l 2016. március 29-ig tart. A szünet el?tti utolsó tanítási nap 2016. március 23.(szerda), a szünet utáni els? tanítási nap 2016. március 30. (szerda).

 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellen?rzés

A tanuló eltér? ütem? fejl?déséb?l, fejlesztési szükségleteib?l fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2015. október 9-ig felmérik azon els? évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a kés?bbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt el?segít? pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejl?désvizsgáló rendszer alkalmazását. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2015. december 4-ig kell elvégezniük.

2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán, valamint a feln?ttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók esetében 2016. január 6. és 2016. június 1. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2016. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet els? idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A vizsgálatot az iskola pedagógusai 2016. május 18-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mér?eszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál.

A 2015/2016. tanévben (2016. május 25-én) országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejl?dését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjed?en. A mérés napja tanítási napnak min?sül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelez? tanórai foglalkozás - a m?vészeti és a testnevelés órák kivételével - számukra nem szervezhet?.

 

 A rendelet teljes szövege itt olvasható

 

Tisztelt Szül?k!

 

Az évzáró id?pontjáról az alábbi hivatkozásban olvashatnak:

files/evzarotizenot.jpg

 

Tábor Velencén!!!

Holnap, 2015. 06. 17-én, szerdán, az évzáró el?tt 17.30-kor tartjuk a velencei tábor megbeszélését a 3. teremben.

Szeretettel várunk minden érintettet!

Bea néni és Judit néni