Hiba
  • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character

Papírgy?jtéssel kapcsolatos információk itt találhatók:

files/papirgy.jpg

 

Tisztelt Szül?k!

A tanévnyitó ünnepély, és felújított iskolánk átadásának id?pontját az alábbi hivatkozásban találják:

files/meghivo_atadas.jpg

Szeretettel várunk mindenkit!

A Magyar Közlöny 2014. évi 61. számában megjelent az emberi er?források minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjér?l:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14061.pdf

A tanév

A 2014/2015. tanévben a tanítási év els? tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétf?) és utolsó tanítási napja 2015. június 15.(hétf?). A tanítási napok száma: 181 nap. Az 1. félév 2015. január 16-ig tart. Félévi értesít?k kiadásának határideje: 2015. január 23.

Tanítási szünet a tanítási évben
?szi szünet: 2014.október 27 - 2014.október 31-ig tart. ?szi szünet el?tti utolsó tanítási nap: 2014.október 22. (szerda), a szünet utáni els? tanítási nap 2014. november 3. (hétf?).
Téli szünet: 2014.december 22- 2015.január 2-ig tart Téli szünet el?tti utolsó tanítási nap 2014.december 19. (péntek), a szünet utáni els? tanítási nap 2015. január 5. (hétf?).
Tavaszi szünet: 2015.április 2 -2015. április 7-ig tart. Tavaszi szünet el?tti utolsó tanítási nap 2015.április 1. (szerda), a szünet utáni els? tanítási nap 2015.április 8. (szerda).

Országos mérés, értékelés
a  2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejl?dését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjed?en. A méréseket, értékeléseket a  Hivatal szervezi meg az  Országos szakért?i névjegyzékben szerepl? szakért?k bevonásával 2015. május 27-én. A mérés napja tanítási napnak min?sül, amelyet az  érintett tanulók a  mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelez? tanórai foglalkozás számukra nem szervezhet?.

Tisztelt Szül?k!

A tankönyvek átvételi idejér?l az alábbi hivatkozásban olvashatnak. A tankönyveket az óvódai tanteremben lehet átvenni.

files/tankonyvosztas.jpg