Hiba
  • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character
Végre elérkezett a tanévnyitó. Soha senki nem várta úgy, mint mi a Rákóczi Telepi Tagiskola 3.osztályosai. Ezek a napok számunkra az erdei iskola kezdetét jelentették Bakonybélben. Szeptember 5-én örömmel foglaltuk el a csodálatosan berendezett szálláshelyünket, s ezzel kezdetét vette a nagy kalandozásunk a Bakony hegyei és völgyei között. Bognár Andrea tanárn? segítségével felfedeztük magunknak a Gerence- patak állatkáit, az erd?k fáit s virágait .Ahova a lábunk nem vitt, oda kis vonattal robogtunk el. Így csodáltuk meg a Gyilkos-tavat, s 264 lépcs? megmászása után gyönyörködhettünk az Odvas-k?i -barlang szépségében. Pihenésképpen a kosárfonás, könyvkötés vagy a gyertyaöntés fortélyaival ismerkedtünk meg .Mikor már ezt is megtanultuk, felültünk a pónifogatra, s bejártuk a falucska utcáit. Esténként a tábort?znél boldogan sütögettük a szalonnánkat. A napok hamar elszálltak s mi kicsit szomorkodtunk ez miatt, de örömmel gondoltunk arra,hogy szüleinket nemsokára viszontlátjuk.

 

??? ??????? ? ????????? "???????? ??????? ??? ???????? ? ?????. ????????? ????????"??????? ??????? ??????????.

?????? ???? ?????????, ????? ?????? ? ??? " "? ?????.

? ??? ???????? ??? ?????? " "?????? ??? ???, ????? ??????? ????????, " "?, ????????? ? ???? ??????, "????????? ?????????? ??????? ??????"????? ????????? ? ???? ???????? ????? " "????? ? ????? ?? ?????????, ? ????? ??? "??? ?? ????"?????? ??????.

??? ????????? ?????? ? ??? ?????? " "???????? ?????, ????????? ????.

? ??? ???????? ??????????? ?????.

??? ?????? ?? ? " "???????????? ??????? ???????, ??????? ???????? ???????? " "???????????? ? ?????? ? ????? ? ?????, ???????? ??????? ? ?????.

?????? ????? ??? ??? " "?? ???????.

?????? ???? ????????? ???? ????????? ?? ???????, ? ?????? ?? ? ?? " "????? ???? ????? ?????? ???? " "??????.

?? ? ??????? ?? ??? ?????? ????????? ?? ????? ???? "?????????? ????? ???? ? ??????? ???????"??????????, ?????? ???????????? ??????, ????? ???????? ????.

????? ????????? ?????????? "??????? ????????? ??? ???????? ??? ?? ???????"????????? ?? ???? ?? ??? ?????? "???? ? ??????? ???? ???????"???? ??????? ?????????????, ?? ? ??? ?? ????? ???? ? ????????.

?? ????? ????? ????????????? ??? ????????? ???? ???? ?? ????? ? ??? " "?????? ??????.

? ???????? ????? ?? " "??? ???? ????????? ??????? ?????????? ? ????, ?, ?????? ??? ????? ?????????, "??? ????? ??????? ??????"??? ????? ?????, ??? ?????? ???? ????????? ? ??????.

? ??????, ???????, " " ??? ? "??????? ???????? ? ????? ????" ? ???? ??????.

???? ? ????? " " ?????? ?? ?????????.

?????????????? " " ? ????????? ???????!

??????????? ???? ???????, ????? " " ???????? ???????????? ????????? ???????? "??????? ????? ?????" ???? ???????.

???????? ??????, " " ??????? ????????.

????????? ???? ??? "?????????? ???? ??? ????? ???????" ??????, ?????? ?? ?????? ?????? "??????? ?????? ??????? ?????" ???? ????, " " ??? ? ?? ????? ????????, ??? ? ???????? ????????? ???????????? ?????????.

BĹ‘vebben...

Tagiskola eseménynaptára - 2016/17-es tanév

Augusztus

22. Alakuló tantestületi értekezlet

29. Javítóvizsgák

30. Tanévnyitó értekezlet az anyaiskolával közösen

31-ig Tantermek rendezése

31. Ünnepélyes tanévnyitó

Országos, kistérségi és helyi tanulmányi- és sportversenyekre a versenykiírásban megjelölt határid?t figyelembe véve nevezünk és készülünk.

Szeptember

1. Els? tanítási nap

1. Szül?i értekezlet az els? osztályos tanulók szülei számára

5 – 9. Erdei iskolában a harmadikosok

8. Munkaközösségi és egyéb munkatervek leadása

9-ig Osztálynaplók megnyitása

12-13. Szül?i értekezletek

14. Étkezési díjak befizetése

16. Hulladékgy?jtés

16. Takarítási világnap – szemétszedési akció 

19. Szül?i munkaközösség értekezlete

20. Tanmenetek leadása

21. Pótbefizetés

30. ?szi túra a Pákozdi gy?zelem emlékére

30-ig Veszélyeztetett tanulók felmérése és nyilvántartása

30. Részvétel a Bartos napokon

Október

1. Statisztika elkészítése, anyakönyvek megnyitása, kiegészítése

3-7. Megemlékezés az aradi vértanúkról osztályf?nöki órákon

3. Fogadó óra

4. Kirándulás

10-ig Tanulási nehézséggel küzd?k kisz?rése 1. osztályban

12. Étkezési díjak befizetése

15. Áthelyezett munkanap (X. 31.=A hét hétf?)

19. Pótbefizetés

21. Iskolai ünnepély – 1956. október 23-ra emlékezünk

23. Nemzeti ünnep

Pályaválasztási nap Várpalotán

28-ig DIFER mérésben érintett els?sök létszámának jelentése 

31-ig Tájékoztató a középiskolai felvételi eljárás rendjér?l 8. osztályban

28. Egészségdélután – vetélked? az egészséges táplálkozásról és a fogápolásról

28. ?szi szünet el?tti utolsó tanítási nap

November

2-4. ?szi szünet

7. ?szi szünet utáni els? tanítási nap (B hét hétf?)

7. Fogadó óra

9. Zenevár – vetélked?

16. Étkezési díjak befizetése

23. Pótbefizetés

25-ig Az idegen nyelvi, illetve az országos kompetenciaméréshez (6. és 8. o.)

szükséges adatok megküldése

Iskolai mesemondó verseny

December

2-ig DIFER alapján vizsgálatok végzése a kiválasztott 1. o.-s tanulókkal

5. Fogadó óra

Mikulás kupa – sportverseny

6. Mikulás ünnepély

6. Városi mesemondó verseny

8-ig Tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgát szervez? intézménybe

14. Étkezési díjak befizetése

Karácsonyi kézm?ves délután

20. Napközisek karácsonyi m?sora

21. Téli szünet el?tti utolsó tanítási nap

dec. 22-jan. 2. Téli szünet

Január

3. Téli szünet utáni els? tanítási nap (B hét)

Pályaválasztási szül?i értekezlet

Leend? els?s tanító bemutatkozása a Thury-várban

I. 9 – t?l Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

14. Szül?k, nevel?k bálja

16-20. Tantárgyi mérések

20. I. félév utolsó napja

21. Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évf. gimnáziumokban

22. Magyar kultúra napja

23. Osztályozó értekezlet

26. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák

27-ig Félévi értesít?k kiadása

Február

Félévi értekezlet

Szül?i értekezletek

9. A központi írásbelit szervez? középfokú intézmények értesítik

az írásbeli eredményér?l a tanulókat.

15. Továbbtanulási lapok kitöltése

Farsangi bál az alsó tagozatban

Farsangi bál a fels? tagozatban

20-tól Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében

24. Egészség délután

Március

6. Fogadó óra

Iskolai szavalóverseny

Ovi-suli

14. Iskolai ünnepély - az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra 

emlékezünk

14. Városi szavalóverseny

Nyílt nap az alsó és fels? tagozaton

16-17. Tanulói adatlapok módosításának lehet?sége

20. Módosító tanulói adatlap megküldése a Felvételi Központnak

31-ig Tankönyvrendelés

Április

3. Fogadó óra

Húsvéti kézm?ves délután

Nyuszi-kupa – sportverseny

12. Papírgy?jtés

12. Részvétel a Bartos Iskola szakmai napján

12. Tavaszi szünet el?tti utolsó tanítási nap

13 – 18. Tavaszi szünet

19. Tavaszi szünet utáni els? tanítási nap (B hét szerda)

Els? osztályosok beíratása

26. Felvételi eredményr?l értesítés

30-ig Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát be kell fejezni

Május

8. Fogadó óra

Anyák napja

Telepi Napok

„Ki a legjobb…?” matematika, természetism. és helyesíró versenyek

Kulturális és sportnap

Gyermeknapi játékos délután

Ki mit tud?

Helytörténeti, helyismereti séták

20. Egészség délután – Drogellenes vetélked?

Nyári karbantartás el?készítése

17. Országos mérés – idegen nyelv – 6. és 8. osztályban

Tantárgyi mérések

24. Országos kompetenciamérés 6. és 8. osztályban

Nyári napközis tábor, felügyelet szervezése

Június

1-ig Adatok feltöltése a NETFIT rendszerbe

2. Pedagógusnap

4. Nemzeti Összetartozás Napja

8. Telepi nap - Sportnap, Kulturális bemutató

10. Jutalomkirándulás

Osztályozó értekezlet

Ballagás

Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás

19-ig Értesítés megküldése a Járási hivatal, valamint a Tankerület részére a Híd I. programban érintett tanulókról

Tanévzáró értekezlet