Hiba
  • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character

Leend? els?seink

 

Ovi suli és nyílt napok id?pontjai a 2013/2014-es tanévben:

files/elsös plakat.jpg

Szeretettel várjuk programjainkra az érdekl?d? szül?ket, és a leend? els?söket egyaránt!

 


 

Szeretné, ha gyermeke az általános iskola 8 éve alatt egyéni bánásmódban részesülne? Szeretné, ha barátságos, családias légkörben töltené iskolás éveit?

A Rákóczi Telepi Tagiskola abban a szerencsés helyzetben van, hogy elhelyezkedése, létszáma, tárgyi és személyi feltételei mindezt lehet?vé teszik.

Gy?z?djenek meg err?l személyesen! 2014. márciustól játékos foglalkozást tart a gyermekeknek leend? tanítójuk. Szül?i értekezletet is tartunk az érdekl?d? szül?knek, id?pontja: 2014. február 25. (kedd), 16:30.

 Iskolánk kertvárosi környezetben található, légköre családias.

  Egyéni bánásmódot megvalósítva, többirányú, személyre szabott fejleszt? foglalkozásokat tartunk. 

 Harmadik osztálytól oktatunk angol nyelvet és számítástechnikát ,valamint hetenként lovagolni tanulnak a gyermekek.

 Hetente 5 testnevelés óra került bevezetésre felmen? rendszerben.

 Minden héten délutáni foci , floorball, kézi- és kosárlabdaedzésen , évente egyszer úszáskotatáson vehetnek részt tanulóink, illetve télen több alkalommal korcsolyázni megyünk.

 Harmadik osztályos tanulóink ?sszel egy hétre erdei iskolába utaznak.

Nyáron a diákjaink balatoni táborba mehetnek.

 Minden évfolyamon napközis ellátást biztosítunk.

 Már a legkisebbek számára is adott a lehet?ség tehetségük kibontakoztatására érdekl?désük szerint énekkarban, néptánc, és kézm?ves szakkörön.

 A zenét kedvel?knek helyben van módjuk zenei el?készít?, illetve fúvós hangszeres órákra járni.

Kérjük, keressenek fel bennünket kérdéseikkel!