Bemutatkozás

Iskolánk közel 65 éves múltra tekint vissza, ugyanis a 2. világháború után a bányászok egykori lakótelepén élő fiatal bányászcsaládok gyermekeinek nem volt iskolájuk, ezért vetődött fel az a gondolat, hogy épüljön iskola, amely 1952 szeptember elsejével megnyitotta kapuit a diákok előtt.

Ma a Rákóczi telep olyan oktatási centrummal rendelkezik, ahol egymás mellett van az óvoda, a 8 évfolyamos általános iskola és a lakótelep - nemegyszer a város - minden sportszerető emberét befogadó tornaterem. Iskolánk a folyamatos karbantartás, az állandó szépítés, az iskolahasználók összefogása, a kert s az udvar folyamatos gondozása eredményeként kellemes színfoltja a lakótelepnek.

A legkisebbek (1. 2. 3. osztályosok ) "saját" otthonosan berendezett termükben tanulnak. mindhárom tanterem elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy a gyermekek teljesítőképességének megfelelő napirend, órabeosztás szerint foglalkozzanak velük tanítóink.

A 4-8. évfolyamokon szaktermi oktatás folyik. A felszereltségnek és a személyi adottságoknak megfelelően 2 - 3 szaktárgy birtokol 1-1 termet. Szertáraink nincsenek, ezért évek óta a szaktermekben találhatók eszközeink.  Diákjaink tisztában vannak azzal, hogy melyik terem, milyen funkciót tölt be. Így beszélhetünk: biológia-földrajz, fizika - kémia - matematika, magyar-ének, angol-történelem, technika-informatika, valamint háztartástan szakteremről.

2011 szeptember óta - Várpalota Város Önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően - 4 tantermet interaktív táblával szereltünk fel.

alt Â Â  alt Â Â  alt Â Â  alt

Oktató - nevelő munkánk szerves része az iskolai könyvtár. A nevelők által használt szakkönyvtár a tanáriban, az ismeretterjesztő és a műveltségi területekhez tartozó ifjúsági szakirodalom a szaktermekben található. Könyvtárunk is szabad polcos, helyben olvasási és videózási lehetőséggel. Műveltségi vetélkedőink, könyvtári tanóráink színhelye is. Állománya igényesen válogatott, jó színvonalú.

2007-ben alakÍtottuk ki a fejlesztő szobát, ahol kiscsoportos, illetve egyéni fejlesztés folyik. Három darab számítógép, a tanulást segítő eszközök és segédanyagok széles választéka áll itt rendelkezésre.A délelőtti időszakban ez a helyiség ad otthont az Arizona programnak, amellyel a tanítási órák fegyelmét sikerült javítanunk. A programról bővebben az alábbi oldalakon olvashat:

http://www.onlinepszichologia.hu/hirek/arizona-program-avagy-lehetoseg-a-konfliktusok-kezelesere-a-tanoran-i-resz

http://www.onlinepszichologia.hu/hirek/arizona-program-avagy-lehetoseg-a-konfliktusok-kezelesere-a-tanoran-ii-resz

alt1993-ban az Önkormányzat Képviselő-testületének sikeres pályázata segítségével épült meg tornatermünk.

Tornatermünk felszereltsége, eszközellátottsága jobb a városi átlagnál. Ugyanakkor a tanulók edzettségét azzal is fokozzuk, hogy csapadékmentes napokon a sportudvart is rendszeresen használjuk.

Minden testnevelés óránknak, az óvoda sportfoglalkozásainak, a sportköri foglalkozásoknak, asztalitenisz, kézilabda-, futballedzéseknek, a szülők, a volt tanítványok, pedagógusok sportolási kedvének ad helyet alkalmanként vagy rendszeresen a sportolásra. 2014 óta itt tartja edzéseit a Várpalotai Bányász SK Asztalitenisz szakosztálya, amelyhez bármelyik tanítványunk csatlakozhat. A tornaterem ad otthont, rossz idő esetén az iskolai ünnepélyeknek, valamint rendezvényeknek.

1998 óta minden év januárjában a tornaterem ad otthont a szülők-nevelők báljának, amelynek bevételével az 1997 óta működő Kincskereső Alapítványt támogatják a résztvevők. Így az alapítvány az iskola diákjai tanulmányainak támogatni tudja, sport- és egyéb szabadidős tevékenységük útján egészséges fejlődésük elősegítéséhez hozzájárul, valamint a jelenleginél korszerűbb, a kor igényeinek megfelelő tárgyi-technikai eszközök beszerzésével támogatja az intézmény színvonalas oktatását.

2007 augusztusától intézményünk a Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolájaként működik tovább.

Alapvető céljainkat iskolánk alaptevékenysége határozza meg. Ismerve vonzáskörzetünket, személyi-, tárgyi- és anyagi lehetőségeinket, kiegészítve eddigi tevékenységünket, a következő célokat tűztük magunk elé.

  • Olyan színes, sokoldalú és nyitott iskolai élet továbbvitele a célunk, amelynek középpontjában az egész gyermeki személyiség fejlesztése áll. Szándékunk, hogy az óvodából érkező kisgyermek 8 év alatt az újra fogékony, érdeklődő, sok alkalmazható ismerettel rendelkező, az igényes emberi élethez szükséges viselkedéskultúra alapjait elsajátított, a továbbtanulásra érett és felkészült, fizikailag, lelkileg egészséges, a másságot is elfogadó fiatallá váljék.
  • Olyan egységes tantestületi szemléletet, fejlesztő tevékenységet alakítani, amellyel megvalósíthatók nevelési - oktatási feladataink.
  • Erősíteni kívánjuk helyi sajátosságaink pozitívumait. Fő vonzerőnk a családias légkör és az oktatás, nevelés nyitottsága.
  • Célunk, hogy iskolánk olyan maradjon - legyen, ahol jól érzik magukat a gyerekek és a felnőttek, és közös munkával elérhetik nevelési - nevelődési, tanítási - tanulási céljukat.

 

Bízunk benne, hogy iskolánk olyan marad, ahol jól érzik magukat a gyerekek és a felnőttek, és közös munkával elérhetik nevelési - nevelődési, tanítási - tanulási céljukat.