Hiba
  • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character

A 2016/2017. tanév rendje

A tanév, a tanítási év

A 2016/2017. tanévben a tanítási év els? tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankett? nap.

A tanítási év els? féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szül?ket az els? félévben elért tanulmányi eredményekr?l.

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevel?testület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyb?l egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevel?testület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

  • DÖK nap - 2016. szeptember 30. - Túra a Cseri erd?be
  • Félévi nevel?testületi értekezlet - 2017. január 30.
  • Szakmai továbbképzés - 2017. április 12.
  • Pedagógusnap - 2017. június 2.
  • Telepi nap - Sortnap, Kulturális bemutató - 2017. június 8.

(Az id?pontok tájékoztató jelleg?ek!)

Az ?szi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet el?tti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni els? tanítási nap 2016. november 7. (hétf?).

(Figyelem! Munkanap áthelyezés miatt október 15-én szombaton dolgozzuk le az október 31-i munkanapot.)

A téli szünet 2016. december 22-t?l 2017. január 2-ig tart. A szünet el?tti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni els? tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet el?tti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni els? tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

Mérések-értékelések

A miniszteri rendeletben a 6. és 8. osztályosok számára meghatározott méréseket a 2016/2017-es tanévben az Oktatási Hivatal szervezi meg május 17-én (idegen nyelvi) és május 24-én (matematikai eszköztudás, szövegértés). A mérés napja tanítási napnak min?sül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelez? tanórai foglalkozás a m?vészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhet?.

Els?sök felmérése – DIFER

Az eltér? ütem? fejl?désb?l, fejlesztési szükségletekb?l fakadó egyéni hátrányok csökkentésére, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2016. október 10-éig felmérik azon els? évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az ezt el?segít? pedagógiai tevékenység megalapozásához a diagnosztikus fejl?désvizsgáló rendszer – DIFER-  alkalmazását.

Fittség, edzettségmérés fels?ben

Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1-4. évfolyamon, valamint a feln?ttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? diákok esetében 2017. január 9. és április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett intézmények 2017. június elsejéig töltik fel a NETFITR rendszerbe.

Iskolai közösségi szolgálat- IKSZ- vizsgálat

2017. január 2. és március 31. között szakmai ellen?rzés keretében meg kell vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását – az ellen?rzést az Oktatási Hivatal folytatja le.

document.getElementById('a3270ba2GTg1wqI1CeVqM').style.display = "none";